Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAUCK_Emil_23.4.1886-17.6.1936)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAUCK Emil 23.4.1886-17.6.1936

Z Personal
Emil HAUCK
Narození 23.4.1886
Úmrtí 17.6.1936
Povolání

15- Lékaři

43- Významný představitel obecní správy


Emil HAUCK