Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAUER_Jan_12.9.1877)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAUER Jan 12.9.1877

Z Personal
Jan HAUER
Narození 12.9.1877
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Jan HAUER