Verze z 15. 3. 2021, 21:14, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku HAUFFEN Adolf 30.11.1863-2.2.1930 na HAUFFEN Adolf 30.11.1863-4.2.1930 bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAUFFEN Adolf 30.11.1863-4.2.1930

Z Personal
Adolf HAUFFEN
Narození 30.11.1863
Místo narození Lublaň (Slovinsko)
Úmrtí 4.2.1930
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 300

HAUFFEN, Adolf, * 30. 11. 1863 Lublaň (Slovinsko), † 4. 2. 1930 Praha, filolog, etnograf, pedagog

Syn obchodníka Josepha H. a Amalie, roz. Leskowitzové. Studoval dějepis, zeměpis, němčinu a angličtinu ve Vídni, Lipsku a Berlíně, doktorátu dosáhl 1886 ve Štýrském Hradci. 1889 se habilitoval na německé univerzitě v Praze, kde se stal 1898 mimořádným a 1919 řádným profesorem německého jazyka, literatury a etnografie. Od 1902 byl také docentem německé techniky. Je považován za jednoho ze zakladatelů sudetoněmeckého národopisu, patřil k aktivním sběratelům zejména přísloví a lidových písní, pro něž se snažil získat i amatérské spolupracovníky, mj. venkovské učitele, a sestavil dotazník pro jejich práci. Na práci navázali H. žáci, Josef Blau, a zejména Gustav Jungbauer. Po vzniku ČSR H. zájem rozšířil i na Moravu a tzv. Karpatské Němce na Slovensku. Jako předseda německého výboru se podílel na činnosti Státního ústavu pro lidovou píseň. Od 1928 krátce vedl nově zřízený etnografický seminář na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze.

H. se zabýval německým jazykovým ostrůvkem v okolí Gottschee (nyní Kočevje) ve Slovinsku (Die deutsche Sprachinsel Gotschee, 1895). Mezi prvními upozornil na unikátní pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Jako literární vědec se zaměřil zejména na alsaského literáta 16. století Johanna Fischarta, menší práce věnoval Theodoru Körnerovi či Karlu Egonu Ebertovi. Publikoval v Deutsche Arbeit a v dalších německých časopisech. S manželkou (od 1892) Klotildou, roz. Pistlovou, měl tři syny.

D: Kaspar Scheidt, 1889; Theodor Körner, 1891; Fischarts Werke 1–3, 1891 až 1895; Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde, 1896 (H. redigovaná ediční řada); Die deutsche Mundartdichtung in Böhmen, 1903; Bibliographie des deutschen Volksliedes in Böhmen, 1913.

L: nekrolog: V. Jirát, in: Národní listy 8. 2. 1930, s. 4; Ilustrirani Slovenec 16. 3. 1930; OSND 2/2, s. 1044; Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender, Berlin 1926, s. 670; NDB 8, s. 88; BL 1, s. 551; Lidová kultura, s. 67; P. Lozoviuk, Interethnik im Wissenschaftsprozess – Deutschsprachige Volkskunde in Böhmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen, Leipzig 2008, passim; Slovenska biografija (https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi225890/, stav k 23. 11. 2018).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek