Historie verzí stránky „HAUSER Franz 21.3.1799-26.7.1857“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace