HAVELKA Jan 23.11.1839-20.10.1886: Porovnání verzí

Z Personal
(HAVELKA_Jan_22.11.1839-20.4.1886)
 
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
 
| jméno = Jan HAVELKA
 
| jméno = Jan HAVELKA
| obrázek = No male portrait.png
+
| obrázek = Havelka Jan portret.png
| datum narození = 22.11.1839
+
| datum narození = 23.11.1839
| místo narození = Loštice
+
| místo narození = Loštice (u Mohelnice)
| datum úmrtí = 20.4.1886
+
| datum úmrtí = 20.10.1886
 
| místo úmrtí = Olomouc
 
| místo úmrtí = Olomouc
| povolání = 61- Pedagog
+
| povolání = 61- Pedagog<br />63- Spisovatel<br />68- Redaktor nebo žurnalista<br />76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik<br />53- Historik<br />54- Etnograf
63- Spisovatel
+
68- Redaktor nebo žurnalista
+
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
+
53- Historik
+
54- Etnograf
+
 
+
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan HAVELKA
+
| citace = Biografický slovník českých zemí 23, Praha 2020, s. 327-328
 +
}}
 +
'''HAVELKA, Jan''', ''* 23. 11. 1839 Loštice (u Mohelnice), † 20. 10. 1886 Olomouc, pedagog, spisovatel, etnograf''
 +
 
 +
Syn malíře Františka H. (* 28. 11. 1817 Loštice, † 17. 10. 1882
 +
Loštice) a Kateřiny, roz. Hatlánkové. Po studiu na olomouckém
 +
gymnáziu (1854–62) absolvoval historii, zeměpis, archivnictví
 +
a knihovnictví na filozofické fakultě univerzity ve Vídni, tam
 +
se účastnil vydávání moravských studentských časopisů ''Kvasnice'' a ''Lípa moravská''. Od 1867 česky vyučoval na gymnáziích
 +
v  Příboru, Uherském Hradišti (kde působil také v  učitelské
 +
přípravce a řídil dívčí školu) a Olomouci (od 1870 na Slovanském gymnáziu). Získal pověst výborného pedagoga. 1871 se
 +
stal zkušebním komisařem pro obecné a měšťanské školy, 1874
 +
řádným učitelem a 1877 středoškolským profesorem.
 +
 
 +
H. se zapojil do činnosti národně uvědomělé inteligence na
 +
Moravě. 1873 založil pedagogický časopis ''Komenský''. Redigoval
 +
beletristický časopis ''Koleda'' a ''Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého'', který se stal jedním ze základních pilířů
 +
rozvoje českého vědeckého života na Moravě. H. publikoval
 +
historická, zeměpisná, archeologická, pedagogická a  přírodovědná pojednání, napsal několik biografií a kritik. Věnoval se
 +
také beletrii (moravské cestopisy a legendy, vzpomínky z mládí,
 +
literatura pro děti a mládež, vlastenecké básně). Používal pseudonymy Lomnický, Hrubý, Hájenský a Loštický. Ve spolupráci
 +
s Vincencem Praskem, lékařem Jindřichem Wanklem a Ignácem Wurmem 1883 založil Vlastivědné muzeum v Olomouci,
 +
první české muzeum ve městě. Svým dílem přispěl k upevnění
 +
národní jednoty na Moravě i mezi Moravou a Čechami.
 +
 
 +
H. se oženil 1876 s Vlastou (1857–1939), dcerou Jindřicha
 +
Wankla (1821–1897) a  národopisnou pracovnicí; s  nimi se
 +
podílel na archeologických výzkumech v Předmostí u Přerova. Pohřben je v rodinné hrobce v Olomouci-Neředíně. Dcera
 +
Milada (* 14. 3. 1877 Olomouc, † 25. 11. 1931 Praha) se stala
 +
malířkou; provdala se za profesora pražské UMPRUM Josefa
 +
Schussera.
 +
 
 +
'''D:''' výběr: Obrázky z přírody, 1875; Kratičké dějiny Moravy pro mládež a lid,
 +
1881; Cesty po Moravě, 1883.
 +
 
 +
'''L:''' nekrolog, in: Humoristické listy 28, 1886, č. 45, s. 376; OSN 10, s. 983;
 +
MSN 3, s. 97; KSN 5, s. 55; Toman 1, s. 305; Slezsko 1, s. 39–40; 8, s. 44;
 +
LČL 2/1, s. 101–103; Lidová kultura, s. 67–68; Naše vyobrazení. J. H., in:
 +
Světozor 17, 1883, č. 27, s. 318 (se soupisem díla); J. Horák, Národopis československý. Přehledný nástin, in: Československá vlastivěda. Člověk, 1933,
 +
s.  392–397; R. Fischer, Profesor J. H., rodák loštický, 1936; J. Kühndel,
 +
J. H., zakladatel českého musejnictví na Moravě, in: Časopis Vlasteneckého
 +
spolku musejního v Olomouci 53, 1940, s. 91–94; týž, Význam J. H. v kulturních dějinách Moravy, in: Severní Morava 1, 1957, s. 3–5; B. Slavík,
 +
J. H. a Mladá Morava, in: tamtéž 36, 1978; M. Písková, Dějiny Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, in: Živé tradice (1883–1983). K 100. výročí založení prvního čes. muzea v Olomouci, M. Písková – V. Stratil (eds.),
 +
1983, s. 5–62; K. Štyksová, Malíř František H. z Loštic 1817–1882, 2014
 +
(bakalářská diplomová práce, FF UP, Olomouc), s. 6–12 (se soupisem
 +
pramenů a literatury); cs.wikipedia.org (se soupisem díla a literatury, stav
 +
k 1. 5. 2019).
 +
 
 +
'''P:''' ZA, Opava, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje,
 +
matrika nar. řkt. f. ú. Loštice, inv. č. 7054, sign. Mh IV 5, 1836–1853, fol. 26;
 +
matrika zemř. řkt. f. ú. Olomouc – Sv. Michal, inv. č. 9742, sign. O V 20,
 +
1885–1918, fol. 76; Vlastivědné muzeum, Olomouc, osobní fond J. H.,
 +
inv. č. 9; tamtéž, Literární archiv, písemná pozůstalost J. H., sign. 14; SOkA,
 +
Šumperk, osobní fond J. H., inv. č. 824; Vlastivědné muzeum, Šumperk,
 +
osobní fond J. H., inv. č. 46.
 +
 
 +
'''Ref:''' [https://biblio.hiu.cas.cz/records/c7093f36-71e9-49f5-b6ab-afbe25115e42 Bibliografie dějin Českých zemí]
 +
 
 +
Milada Písková
 +
 
  
== Literatura ==
 
Kalendář výročí 2006; Olomouc 2005; s.36
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]

Aktuální verze z 17. 5. 2022, 13:22

Jan HAVELKA
Narození 23.11.1839
Místo narození Loštice (u Mohelnice)
Úmrtí 20.10.1886
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 61- Pedagog
63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
53- Historik
54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 23, Praha 2020, s. 327-328

HAVELKA, Jan, * 23. 11. 1839 Loštice (u Mohelnice), † 20. 10. 1886 Olomouc, pedagog, spisovatel, etnograf

Syn malíře Františka H. (* 28. 11. 1817 Loštice, † 17. 10. 1882 Loštice) a Kateřiny, roz. Hatlánkové. Po studiu na olomouckém gymnáziu (1854–62) absolvoval historii, zeměpis, archivnictví a knihovnictví na filozofické fakultě univerzity ve Vídni, tam se účastnil vydávání moravských studentských časopisů Kvasnice a Lípa moravská. Od 1867 česky vyučoval na gymnáziích v Příboru, Uherském Hradišti (kde působil také v učitelské přípravce a řídil dívčí školu) a Olomouci (od 1870 na Slovanském gymnáziu). Získal pověst výborného pedagoga. 1871 se stal zkušebním komisařem pro obecné a měšťanské školy, 1874 řádným učitelem a 1877 středoškolským profesorem.

H. se zapojil do činnosti národně uvědomělé inteligence na Moravě. 1873 založil pedagogický časopis Komenský. Redigoval beletristický časopis Koleda a Časopis Vlasteneckého muzejního spolku olomouckého, který se stal jedním ze základních pilířů rozvoje českého vědeckého života na Moravě. H. publikoval historická, zeměpisná, archeologická, pedagogická a přírodovědná pojednání, napsal několik biografií a kritik. Věnoval se také beletrii (moravské cestopisy a legendy, vzpomínky z mládí, literatura pro děti a mládež, vlastenecké básně). Používal pseudonymy Lomnický, Hrubý, Hájenský a Loštický. Ve spolupráci s Vincencem Praskem, lékařem Jindřichem Wanklem a Ignácem Wurmem 1883 založil Vlastivědné muzeum v Olomouci, první české muzeum ve městě. Svým dílem přispěl k upevnění národní jednoty na Moravě i mezi Moravou a Čechami.

H. se oženil 1876 s Vlastou (1857–1939), dcerou Jindřicha Wankla (1821–1897) a národopisnou pracovnicí; s nimi se podílel na archeologických výzkumech v Předmostí u Přerova. Pohřben je v rodinné hrobce v Olomouci-Neředíně. Dcera Milada (* 14. 3. 1877 Olomouc, † 25. 11. 1931 Praha) se stala malířkou; provdala se za profesora pražské UMPRUM Josefa Schussera.

D: výběr: Obrázky z přírody, 1875; Kratičké dějiny Moravy pro mládež a lid, 1881; Cesty po Moravě, 1883.

L: nekrolog, in: Humoristické listy 28, 1886, č. 45, s. 376; OSN 10, s. 983; MSN 3, s. 97; KSN 5, s. 55; Toman 1, s. 305; Slezsko 1, s. 39–40; 8, s. 44; LČL 2/1, s. 101–103; Lidová kultura, s. 67–68; Naše vyobrazení. J. H., in: Světozor 17, 1883, č. 27, s. 318 (se soupisem díla); J. Horák, Národopis československý. Přehledný nástin, in: Československá vlastivěda. Člověk, 1933, s. 392–397; R. Fischer, Profesor J. H., rodák loštický, 1936; J. Kühndel, J. H., zakladatel českého musejnictví na Moravě, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 53, 1940, s. 91–94; týž, Význam J. H. v kulturních dějinách Moravy, in: Severní Morava 1, 1957, s. 3–5; B. Slavík, J. H. a Mladá Morava, in: tamtéž 36, 1978; M. Písková, Dějiny Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, in: Živé tradice (1883–1983). K 100. výročí založení prvního čes. muzea v Olomouci, M. Písková – V. Stratil (eds.), 1983, s. 5–62; K. Štyksová, Malíř František H. z Loštic 1817–1882, 2014 (bakalářská diplomová práce, FF UP, Olomouc), s. 6–12 (se soupisem pramenů a literatury); cs.wikipedia.org (se soupisem díla a literatury, stav k 1. 5. 2019).

P: ZA, Opava, pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, matrika nar. řkt. f. ú. Loštice, inv. č. 7054, sign. Mh IV 5, 1836–1853, fol. 26; matrika zemř. řkt. f. ú. Olomouc – Sv. Michal, inv. č. 9742, sign. O V 20, 1885–1918, fol. 76; Vlastivědné muzeum, Olomouc, osobní fond J. H., inv. č. 9; tamtéž, Literární archiv, písemná pozůstalost J. H., sign. 14; SOkA, Šumperk, osobní fond J. H., inv. č. 824; Vlastivědné muzeum, Šumperk, osobní fond J. H., inv. č. 46.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Milada Písková