Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAVLÍČKOVÁ_Zdeňka_23.12.1848-20.9.1872)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAVLÍČKOVÁ Zdeňka 23.12.1848-20.9.1872

Z Personal
Zdeňka HAVLÍČKOVÁ
Narození 23.12.1848
Úmrtí 20.9.1872
Povolání 59- Společnost - ostatní


Zdeňka HAVLÍČKOVÁ

Literatura