Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEIDERICH_Leopold_25.1.1755-20.12.1805)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEIDERICH Leopold 25.1.1755-20.12.1805

Z Personal
Leopold HEIDERICH
Narození 25.1.1755
Úmrtí 20.12.1805
Povolání

15- Lékaři

84- Mecenáš div. umění


Leopold HEIDERICH