Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEIMERL_Milan_1877-1917)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEIMERL Milan 1877-1917

Z Personal
Milan HEIMERL
Narození 1877
Úmrtí 1917
Povolání 48- Politický publicista


Milan HEIMERL