Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEINKER_Jan_Vilém_1799-1841)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEINKER Jan Vilém 1799-1841

Z Personal
Jan Vilém HEINKER
Narození 1799
Úmrtí 1841
Povolání 71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury


Jan Vilém HEINKER