Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEJDUK_Jan_13.2.1947)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEJDUK Jan 13.2.1947

Z Personal
Jan HEJDUK
Narození 13.2.1947
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury


Jan HEJDUK