Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEJNIC_Josef_20.10.1924)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEJNIC Josef 20.10.1924-21.6.2019

Z Personal
Josef HEJNIC
Narození 20.10.1924
Povolání 65- Literární historik, kritik nebo teoretik


Josef HEJNIC