Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEJROVSKÝ_Karel_4.11.1802-20.1.1863)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEJROVSKÝ Karel 4.11.1802-20.1.1863

Z Personal
Karel HEJROVSKÝ
Narození 4.11.1802
Úmrtí 20.1.1863
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik


Karel HEJROVSKÝ