Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEJZLAR_František_1843-18.11.1899)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEJZLAR František 1843-18.11.1899

Z Personal
František HEJZLAR
Narození 1843
Úmrtí 18.11.1899
Povolání 61- Pedagog


František HEJZLAR