Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HELBICH_Břetislav_1900)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HELBICH Břetislav 6.10.1900-

Z Personal
Břetislav HELBICH
Narození 1900
Povolání

15- Lékaři

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Břetislav HELBICH