Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HELFER_Jan_Vilém_5.2.1810-30.1.1840)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HELFER Jan Vilém 5.2.1810-30.1.1840

Z Personal
Jan Vilém HELFER
Narození 5.2.1810
Úmrtí 30.1.1840
Povolání

6- Botanik

7- Zoolog


Jan Vilém HELFER