Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HELM_Theodor_Otto_1843-1920)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HELM Theodor Otto 1843-1920

Z Personal
Theodor Otto HELM
Narození 1843
Úmrtí 1920
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Theodor Otto HELM