Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HENDRYCHOVÁ_-_Tobolk_Olga_30.11.1910)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HENDRYCHOVÁ - Tobolk Olga 30.11.1910

Z Personal
Olga HENDRYCHOVÁ - Tobolk
Narození 30.11.1910
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Olga HENDRYCHOVÁ - Tobolk