Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HENYGAR_ze_Žeberka_Prokop_1750-1809)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HENYGAR ze Žeberka Prokop 1750-1809

Z Personal
Prokop HENYGAR ze Žeberka
Narození 1750
Úmrtí 1809
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury


Prokop HENYGAR ze Žeberka