Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HERMANOVÁ_Eva_12.7.1931)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HERMANOVÁ Eva 12.7.1931

Z Personal
Eva HERMANOVÁ
Narození 12.7.1931
Povolání 55- Jazykovědec


Eva HERMANOVÁ