Historie verzí stránky „HEROLD Franz 15.2.1854-12.8.1943“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace