Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HESS_z_Hesíc_Johann_Friedrich_1630-1673)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HESS z Hesíc Johann Friedrich 1630-1673

Z Personal
Johann Friedrich HESS z Hesíc
Narození 1630
Úmrtí 1673
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Johann Friedrich HESS z Hesíc