Historie verzí stránky „HEYER Jan 28.10.1883-25.7.1942“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace