Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HILLER_Jan_1.2.1903-23.9.1969)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HILLER Jan 1.2.1903-23.9.1969

Z Personal
Jan HILLER
Narození 1.2.1903
Úmrtí 23.9.1969
Povolání

17- Veterinář

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Jan HILLER