Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HILLE_Augustin_Bartoloměj_2.12.1786-26.4.1865)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HILLE Augustin Bartoloměj 2.12.1786-26.4.1865

Z Personal
Augustin Bartoloměj HILLE
Narození 2.12.1786
Úmrtí 26.4.1865
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Augustin Bartoloměj HILLE