Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HIMER_Karel_1850-1925)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HIMER Karel 1850-1925

Z Personal
Karel HIMER
Narození 1850
Úmrtí 1925
Povolání

55- Jazykovědec

61- Pedagog


Karel HIMER