Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HIPMAN_Josef_1828-1903)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HIPMAN Josef 1828-1903

Z Personal
Josef HIPMAN
Narození 1828
Úmrtí 1903
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Josef HIPMAN