Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HLADÍK_Karel_21.12.1831-11.12.1895)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HLADÍK Karel 21.12.1831-11.12.1895

Z Personal
Karel HLADÍK
Narození 21.12.1831
Úmrtí 11.12.1895
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Karel HLADÍK