Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HLUBEK_Franz_Xaver_Wilhelm_11.9.1802-10.2.1880)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HLUBEK Franz Xaver Wilhelm 11.9.1802-10.2.1880

Z Personal
Franz Xaver Wilhelm HLUBEK
Narození 11.9.1802
Úmrtí 10.2.1880
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Franz Xaver Wilhelm HLUBEK