Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HNÍZDIL_Aleš_6.9.1954)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HNÍZDIL Aleš 6.9.1954

Z Personal
Aleš HNÍZDIL
Narození 6.9.1954
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Aleš HNÍZDIL