Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOBZA_Josef_Osvaldovič_1850-1912)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOBZA Josef Osvaldovič 1850-1912

Z Personal
Josef Osvaldovič HOBZA
Narození 1850
Úmrtí 1912
Povolání 55- Jazykovědec


Josef Osvaldovič HOBZA