Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOCKE_Karel_21.9.1851)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOCKE Karel 21.9.1851

Z Personal
Karel HOCKE
Narození 21.9.1851
Povolání

45- Voják nebo partyzán 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

61- Pedagog


Karel HOCKE