Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOCKE_Ludwig_21.1.1811-2.9.1966)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOCKE Ludwig 21.1.1811-2.9.1966

Z Personal
Ludwig HOCKE
Narození 21.1.1811
Úmrtí 2.9.1966
Povolání

15- Lékaři

11- Geolog


Ludwig HOCKE