Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOFFER_von_Dismas_Josef_Ignaz_11.12.1696-3.4.1747)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOFFER Dismas Josef Ignaz 11.12.1696-3.4.1747

Z Personal
Dismas Josef Ignaz HOFFER von
Narození 11.12.1696
Úmrtí 3.4.1747
Povolání 53- Historik


Dismas Josef Ignaz HOFFER von