Historie verzí stránky „HOLEČEK Vojtěch 8.11.1891-13.6.1969“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace