Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOLUBÁŘ_Jan_1420-1476)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOLUBÁŘ Jan 1420-1476

Z Personal
Jan HOLUBÁŘ
Narození 1420
Úmrtí 1476
Povolání

45- Voják nebo partyzán

46- Představitel povstání do r. 1848


Jan HOLUBÁŘ