Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOLUB_Jan_23.5.1889-27.10.1977)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOLUB Jan 23.5.1889-27.10.1977

Z Personal
Jan HOLUB
Narození 23.5.1889
Úmrtí 27.10.1977
Povolání

67- Nakladatel nebo vydavatel

61- Pedagog


Jan HOLUB