Historie verzí stránky „HOLZBACHOVÁ Mira 10.4.1901-18.5.1982“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace