Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOMOLKA_Jan_18.6.1907-23.10.1994)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOMOLKA Jan 18.6.1907-23.10.1994

Z Personal
Jan HOMOLKA
Narození 18.6.1907
Úmrtí 23.10.1994
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby

45- Voják nebo partyzán


Jan HOMOLKA