Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HORA_Karel_2.12.1906)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HORA Karel 2.12.1906

Z Personal
Karel HORA
Narození 2.12.1906
Povolání 48- Politický publicista


Karel HORA