Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HORECKÝ_z_Horky_Jan_1540-1594)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HORECKÝ z Horky Jan 1540-1594

Z Personal
Jan HORECKÝ z Horky
Narození 1540
Úmrtí 1594
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Jan HORECKÝ z Horky