Historie verzí stránky „HORNÍK Stanislav 27.8.1928-30.5.2010“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace