Historie verzí stránky „HORNER Ernst 9.12.1885-29.5.1961“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace