Historie verzí stránky „HOUSA Vladimír 17.4.1874-17.5.1931“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace