Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRŠEL_Emil_30.1.1901-31.5.1972)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRŠEL Emil 30.1.1901-31.5.1972

Z Personal
Emil HRŠEL
Narození 30.1.1901
Úmrtí 31.5.1972
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Emil HRŠEL