Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRADEC_Josef_1874-1938)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRADEC Josef 1874-1938

Z Personal
Josef HRADEC
Narození 1874
Úmrtí 1938
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

53- Historik


Josef HRADEC