Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRADILÍK_František_4.10.1871-29.1.1939)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRADILÍK František 4.10.1871-29.1.1939

Z Personal
František HRADILÍK
Narození 4.10.1871
Úmrtí 29.1.1939
Povolání

40- Hospodářství - ostatní

73- Uměnovědec nebo historik umění


František HRADILÍK