Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRADIL_Ignác_Jan_17.5.1816-27.1.1879)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRADIL Ignác Jan 17.5.1816-27.1.1879

Z Personal
Ignác Jan HRADIL
Narození 17.5.1816
Úmrtí 27.1.1879
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 63- Spisovatel

70- Knihovník nebo pracovník informatiky


Ignác Jan HRADIL