Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRBEK_Boleslav_11.11.1894-8.5.1945)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRBEK Boleslav 11.11.1894-8.5.1945

Z Personal
Boleslav HRBEK
Narození 11.11.1894
Úmrtí 8.5.1945
Povolání

61- Pedagog

45- Voják nebo partyzán


Boleslav HRBEK