Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRBEK_Rudolf_22.10.1909)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRBEK Rudolf 22.10.1909

Z Personal
Rudolf HRBEK
Narození 22.10.1909
Povolání 63- Spisovatel


Rudolf HRBEK