Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRDINA_Karel_13.1.1882-28.8.1949)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRDINA Karel 13.1.1882-28.8.1949

Z Personal
Karel HRDINA
Narození 13.1.1882
Úmrtí 28.8.1949
Povolání

55- Jazykovědec 65- Literární historik, kritik nebo teoretik

64- Překladatel


Karel HRDINA